Ponty (Cyprinus carpio)

Származás, elterjedés, élettér: A ponty származását tekintve heves viták dúlnak. Thienemann nézetei szerint Kína, Japán, Közép- és Kis Ázsia egészen a Fekete-tengerig nyúló térségeinek vizei képezik a ponty eredeti hazáját. Európai elterjedéséről semmit sem lehet bizonyossággal állítani.

Amur (Ctenopharyngodon idella)

Elterjedés, élőhely: Az amur őshazája Kína, de előfordul Oroszország keleti részén fekvő melegebb vizű folyóiban, tavaiban. Az 1970-es évek elején, Magyarországon a szakemberek kezdtek gondolkodni, hogy kellene egy olyan halfaj, aminek fő táplálékát képzi a vizeinkben olyannyira elszaporodott vízi növényzet, az első példányok 1973-ban érkeztek meg hazánkba.

Süllő (Stizostedion lucioperca), Kősüllő (Stizostedion volgense)

Elterjedés, élőhely: A süllő Európában honos, megtalálható Nagy Britanniától egészen Oroszország közepéig. Magyarországon nagyobb folyóinkban, tavainkban található meg, Tisza, Duna, Körösök, Dráva, tavaink közül a Balaton és a Velencei tó híres süllóállományáról. Szolnok megyében, a Tiszában, a Szajoli holtágban és az Alcsiszigeti Holt Tiszában élnek példányai.

Csuka (Esox Lucius)

Elterjedés, élőhely: Európában valamennyi édesvízben megtalálható, Angliától egészen Oroszország keleti részéig. Egyaránt megtalálja életfeltételeit úgy a mély, hideg vízű nagyobb tavakban (Írország, Svájc, Skandináv országok), mint az alig pár négyzetméteres gyorsan felmelegedő tavacskákban, kubikgödrökben. Rendkívül jól alkalmazkodó halfajta.

Ezüstkárász (Carassius auratus gibelio Bloch)

Elterjedés, élőhely: Az ezüstkárász megjelenésének, elterjedésének számos homályos foltja van. Két alfajáról tudunk. Az egyik az ezüstkárász kelet-ázsiai formája, (Carassius carassisus auratus), akiből az aranyhalat tenyésztették ki, és mint díszhal találkozhatunk vele.

Harcsa (Silurus glanis)

Származás, elterjedés, élettér: A harcsafélék (Siluridae) családja szerte a világon elterjedt, legtöbb képviselői Európa, Amerika, Ázsia, Afrika és Ausztrália számos vizeiben él. Akváriumi díszhalként is igen kedveltek (Coridoras, Ancystrus, Thorocatum).

Kárász (Carassius carassius Linné)

Elterjedés, élőhely: A kárász Angliától és Észak-Franciaországtól keletre élő, Európában általánosan elterjedt halfaj. Elterjedésének keleti határa Szibériában a Léna folyó vízrendszere. A célzott telepítéseknek köszönhetően megtalálhatjuk Spanyolország keleti részén, ám az Appennini- félszigeten, az Adriai tenger keleti partvidékén hiába keressük, és hiányzik a Pelopónniszoszról.

Keszegfélék

Dévérkeszeg (Abramis brama) A dévérkeszeg teste oldalról lapított magas, a fiatalabb példányok világosabbak (pikkelyeik ezüstösek), az öregebbek sárgás-bronzosak. Herman Ottó a nagy polihisztor a "keszegjellem legtörzsökösebb alakjaként" jellemezte.

Naphal (Lepomis gibbosus L.)

Származás, elterjedés, élettér: A naphal őshazája Észak-Amerika keleti fele, Kanadától egészen Floridáig. Az öreg kontinenstől irdatlan nagy távolság választotta el, ráadásul, ha úszva szerette volna megtenni az utat, a sós vizű óceánon kellett volna átkelnie. Mivel édesvízi hal, és egyébként sem jellemző rá a vándorlás, jogos a kérdés. Hogyan került hazánkba?

Sügér (Perca fluviatilis L.)

Származás, elterjedés, élettér: A sügér előfordulási területe Európa és Szibéria a Kolima-folyóig. Európában csak Skóciából, Norvégia egy részéből, az Ibériai- és az Appennini-félszigetről, és a Balkán-félsziget nyugati részéről hiányzik. Kis-Ázsiában kizárólag a Fekete-tenger mentén él. Hazánkban őshonos halnak számít, kevés olyan helyet tudunk, ahol nem találkozhatunk vele.

Törpeharcsa (Ameiurus nebulosus.)

Származás, elterjedés, élettér:  Eredeti elõfordulási területe Észak-Amerika keleti része Kanadától egészen a Mexikói-öbölig, de az Egyesült Államok középsõ területein is sokfelé megtalálható.  Hazánkba elõször 1902-ben jutott el, a Balatonba 1904-ben már szervezett telepítése történt. A 60-as évekig lényegében az ország egészterületén gyakori volt, az utóbbi két évtizedben az Alföld vizeibe szorult vissza. A Dunában és mellékvizeiben Paks fölött már ritka. A Dunántúlon szórványos elõfordulású.